Skip to content

Kvalitetshalvfabrikat av rostfritt stål för industriell tillverkning

Sedan 1987 har vi tillverkat komplexa sammansättningar, maskindelar och halvfabrikat av rostfritt stål för den internationella marknaden.

superficie.png
m² företagsyta
0
robot.png
robotiska anläggningar
0

358-3584038_co2-co2-icon-white
ton mindre koldioxidutsläpp
0
acciaio-quantità.png
on bearbetat rostfritt stål per år
0

Bearbetning av rostfritt stål 

Din enda referent för dina mest komplexa projekt

Vi bearbetar och monterar rostfritt stål (inox) för tredje part sedan mer än 35 år för att realisera komplexa sammansättningar, maskindelar, halvfabrikat och komponenter för stora och medelstora organiserade företag som är verksamma både i Italien och internationellt inom olika sektorer, bland annat medicinteknisk industri, livsmedelsbearbetning och förpackningsindustri.

logo.green-mission.png

Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001.

Vi på Metal’s har valt att tillämpa och implementera hållbar bästa praxis: separat insamling av avfall, betydande minskning av plastförpackningar, energibesparingspolitik med solpaneler och installation av hybrida maskiner i vår maskinpark. Det är ett val som har hållit på länge, eftersom vi tror att det är möjligt att växa och bevara vår planet även med små handlingar varje dag.

Kompetens för maximal kvalitet

Den omfattande kunskapen om råvaror och de många åren av erfarenhet utgör basen för vår expertis inom bearbetning av rostfritt stål.

Vi är specialiserade inom flera produktionsprocesser för tillverkning av halvfabrikat av rostfritt stål och vi vet hur man tillfredsställer även de mest komplexa behoven och vi garanterar alltid högsta kvalitet.

"Servicen som vi erbjuder garanterar stora fördelar, först och främst centraliserad bearbetning av komplexa projekt med en enda referent: Metal’s!"

Våra produktionsprocesser

Icona taglio laser

Laserskärning

Icona punzonatura

Stansning/
kombinerad lase

Icona piegatura

Bockning

Icona stampaggio

Gjutning

Icona saldatura

Svetsning

Icona spazzolatura

Borstning

Icona assemblaggio

Montering

Gjutformning

Kvalitetskontroll

Högkvalitativ bearbetning av stål dygnet runt, sju dagar i veckan.

Personlig och skräddarsydd service

Assiemi

Vi levererar en strukturerad service som täcker hela den logistiska processen som inkluderar: teknisk rådgivning, projektering, ingenjörkonst, inköp av råvaror, samordning av leverantörer, resurssnål tillverkning, montering och avslutande test.

Vi sköter vår produktionsprocess på ett noggrant och samtidigt flexibelt sätt, samordnar alla inblandade parter, så att de vid varje fas respekterar höga kvalitetsstandarder och garanterar punktliga leveranser, vilket eliminerar slöseri och förseningar.

Detta är strategin som gör att vi kan tillgodose behoven hos företag som verkar inom olika sektorer, också tack vare den moderna och högteknologiska maskinparken.

Förutom olika automatiserade anläggningar för bearbetning av plåt, har vi ett dedicerat område för fräsning, svetsning, robotisk och icke robotisk behandling av ytor samt ett stort område för monteringen.

Semilavorati forni accessori